Naši předkové věřili, že barvy mají pozitivní vliv na náš organismus, na naší duši, byli přesvědčeni, že barvy léčí.

Význam barev¨Dnes jsme obklopeni přemírou barev a ani si už neuvědomujeme jejich vliv na nás. Někdy se cítíme unaveni nebo jsme ve stresu, protože nevědomky na nás působí nějaká barva.

Na každého z nás barvy působí jinak, ale studie psychologů a letité zkušenosti různých kultur, ustanovily barvám jejich význam a jejich energii na nás působící.

Např.: červená barva vyzařuje energii sebevědomí, sílu a vášeň

Všeho moc škodí. Pokud se intenzita působení jakékoli barvy přežene, může dokonce i ubližovat, ale zároveň musím dodat, že neexistují dobré a špatné barvy. Záleží jen na tom, jak jsou použity …

Např.: pokud je člověk workoholik, který neumí odpočívat, červená barva by mu mohla spíše uškodit.

 

Symbolika barev

BÍLÁ – vše obsahující, nevinnost, projevení, čistota, Bohyně

Anděl a kočkaVibrační energie Bílé barvy, usměrňuje a uklidňuje ostatní barvy. Dává jim směr a správné proudění energie! Bílá sama o sobě není barvou, skrývá celé barevné spektrum, tím symbolizuje vše neodhalené a skryté. Je přímou cestou k vyšším rovinám vědomí. Cokoliv v přírodě je bílé je jedinečné, originální a zároveň magické, čisté a posvátné. Jako mléko, bílé květiny, lilie, leknín, bílá labuť, bílý kůň, křišťál, perla, slonovina, čistá bílá oblaka.

Bývá spojována se začátkem života a také s jejím koncem, ale jen tam, kde není tento konec jen pouhým zánikem, ale zároveň počátkem něčeho nového. Symbolizuje světlo, duchovnost, spiritualitu, čistotu, panenskou nevinnost, vše neviditelné, nepoznané, tajemné. Odhaluje pravdu a upřímnost. Je symbolem sjednocení, průhlednosti, neúplatnosti, upřímnosti, spravedlnosti a nových začátků. Bílá je dokonalost, svoboda, pravda, ctižádost a osvícení. Uklidňuje a utěšuje. Bílá barva léčí tělo, mysl a ducha na všech úrovních. Úspěšně zbavuje bolesti, deprese a netečnosti. Pomáhá udržovat kosti a zuby v dobrém stavu. Je barvou čisté duše a obnažené přirozené krásy. Obsahuje hojivou sílu, je inspirací k životu. Ochraňuje před negativními energiemi, usnadňuje napojení na energie přírodních sil. Umocňuje působení barvy, s níž je používána.

V západní kultuře je barvou nevinnosti a přirozenosti, v orientu symbolizuje smutek, pro Tibeťany je barvou hory Meru, která je středem světa a symbolizuje poznání, pochopení a vědění, znázorňuje konec a začátek něčeho nového, má zahánět zlé duchy.

ŽLUTÁ – intelekt, pocity štěstí, úspěch, paměť

Anděl Žlutá je ze všech barev nejintenzivnější a nejzářivější, odpovídá slunci a jeho paprskům.  Žlutá je vznešenost sama, evokuje představivost a tvořivost, odhodlání k prozkoumávání nových cest a přináší víru v nové začátky. Uklidňuje naše city, emoce, dodává nám chuť do života, posiluje fyzickou sílu. Má příznivý vliv na výsledek naší snahy. Zažehná jakékoliv nepřízně osudu, podpoří vytváření všeho pozitivního v životě, neboť žlutá prezentuje energii světla. Rozvíjí intelekt, soustředění a organizační schopnosti. Je barvou vědomí, komunikace, myšlení, inspirace, sebedůvěry, rozvahy a intuice. Zvyšuje sebevědomí.

Žlutá barva povzbuzuje, přináší optimismus, harmonii, uvolnění a osvobození. Má příznivý vliv na stavy deprese, na nemoci ledvin, revmatismus, artritidy a posiluje paměť.

V učení feng-šuej platí žlutá za nanejvýš pozitivní. Přiřazuje se jí střed a element „země“. Patří k ní babí léto a odpoledne, je symbolem dlouhověkosti.

RŮŽOVÁ – romantická láska, sympatie, soucit, emocionální uzdravení, péče

Strom životaRomantická a milostná, představuje lásku, něhu, jemnost a soudržnost ve vztazích. Je spojována se srdeční čakrou, s láskou, něhou a laskavostí.

Bývá nejoblíbenější barvou dětí, protože jejich myšlení i chování je nejvíce ovlivňováno city, potřebují více než dospělí lásku, něhu, péči, porozumění a laskavost. Růžová je barva ženskosti, něhy a půvabu, která působí harmonii. Mísí se v ní, jakožto v oslabené červené a obohacené bílé, mužská i ženská energie.

Osvěžuje ducha a podporuje duchovní bdělost, podporuje náklonnost a ochotu ke kompromisům. Je barvou mládí, harmonie, usmíření a vnitřního klidu. Růžová podpoří duchovní cítění.

LOSOSOVÁ 

Působí intelektuálně, snižuje dojem dětské naivity a dobrosrdečnosti, který vyvolává růžová barva. Lososová nás více chrání před zištnými lidmi a těmi, kteří by chtěli zneužít naši dobrotu. Vyvolává dojem, že se pod jemnou slupkou skrývá silný člověk, který se dokáže bránit a hájit své zájmy.

ČERVENÁ – vášeň, vitalita, životní síla, fyzická síla, odvaha, pracovní síle, přežití

EnergieČervená je symbolem životní síly, potěšení z aktivity a pohybu, značí touhu po silných a hlubokých zážitcích, po úspěchu. Podporuje fyzickou aktivitu, vitalitu, sebevědomí, sílu a vášeň. Zlepšuje náladu, pomáhá překonávat strach, zahřívá a probouzí. Pomocí červené barvy můžete povzbudit nebo dokonce probudit vlastní vědomí, regenerovat ospalou mysl a odhalit tajemství některých života. Dodává velké množství energie, aktivuje, zahřívá, probouzí životní energii. Působí jako pevná půda pod nohama a podporuje, aby byly zrealizovány naše nápady a ideje.

Červená chrání proti nemocem, kouzlům a čarám. Nosily se červené amulety, červená krev obětních zvířat měla chránit před neštěstím a onemocněním. V Číně lidé věří, že červená zahání zlé síly; právě proto se také používá jako ochranná barva. „Červená“ a „zelená“ jsou typické pro čínské malířství – v obou případech jde o barvy života, růstu, léčení a klidu.

Červená barva podporuje energii a napomáhá rozproudit pomalý imunitní systém. Je vhodná pro reprodukční orgány jak u mužů, ta u žen. Zvyšuje plodnost a pomáhá při menstruačních problémech, sexuálních dysfunkcích, problémech s krví a oběhem.

ORANŽOVÁ – tvořivost, štěstí, optimismus

Oranžová je symbolem vitality, plodnosti, harmonie, přináší radost, zahání únavu. Nabádá nás myslet více na sebe, ovšem v pozitivním slova smyslu, je barvou pozitivních změn. Pomáhá neklidné a nejisté duši lépe se vyrovnávat s nečekanými změnami a stresem. Nejčastěji bývá spojována s odstraňováním traumat, s moudrostí, zdravým sebevědomím a zároveň s nesmírnou houževnatostí. Je dobrá proti strachům, tiší pláč duše, léčí pocity nedůvěry a sebeúcty.

Podporuje umění a sexuální fantazii. Vibrace oranžové barvy navozuje pocity štěstí a optimismu, omlazuje, podporuje soustředění, přizpůsobivost, přitažlivost, osudové změny. Prohlubuje radostné pocity a tím pozitivně působí na mezilidské vztahy. Je-li oranžové příliš mnoho, může svádět k flirtování.

FIALOVÁ – spiritualita, nadpřirozené schopnosti, okultní znalosti

anděl fialováfialová – tajemno, náročnost, osobitost

purpurová, nachová – důstojnost, vznešenost, spravedlnost

světle fialová – magie, melancholie, opojení

Fialová je základní barvou mystiky, magie, meditace, duchovních schopností, spirituality, záhad a tvůrčích schopností. Vibrace fialové barvy ovlivňují šestý smysl a tím také odpovědnost. Čistí duši. Rozptyluje negativní myšlenky, pocity úzkosti, pročišťuje metabolismus, podporuje fantazii. Zklidňuje hyperaktivní děti.

Fialová je barva uvážlivosti a promyšleného jednání. Navíc zastupuje rovnováhu mezi smysly a duchem, vášní a rozumem, ovšem i láskou a moudrostí, neboť je smíchána ve stejném poměru z červené a modré.

MODRÁ – uzdravení, mír, komunikace, tvořivost

tmavomodrá – vážnost, rozjímání, smutek, klid

světle modrá – ticho, touha, přívětivost. Má silnou léčitelskou energii, tišší bolest.

Modrá je obloha, oceán, nekonečno, absolutno, nadpřirozeno, božská harmonie. Představuje ochranu, moudrost, zdraví, štěstí, věrnost, trpělivost. Je barvou neomezených možností, čistoty duše, odpuštění, duchovní touhy, lásky, věrnosti a důvěry. Je inspirující, pomáhá k ujasnění si priorit, cílů, přání. Uklidňuje a napomáhá uvědomění si pravdy a zmatků v neklidném nitru. Modrá rezonuje s jemnými emocemi, trpělivostí, hlubokými city, něhou a věrností. Prohlubuje rozvážnost a opatrnost v mezilidských vztazích. Vyzařuje klid a tiší hysterické povahy. Prohlubuje esoterické cítění, zlepšuje komunikaci, zklidňuje duševní traumata. Ruší negativní vlivy z vnějšího okolí, pohlcuje napětí, zlo a zlobu. Příliš modré však podporuje přehnaný idealismus.

INDIGO 

Indigová probouzí intuici, moudrost. Umělecké vlohy a představivost. Vhodná při meditacích, pomáhá rozšiřovat hranice vědomí. Pomáhá řešit spory, pomluvy, lži, nebo k odstraňuje kletby.

ZELENÁ – prosperita, plodnost, uzdravení, růst, Matka Země

strom zelenáZelená je zdraví, rovnováha, harmonie, naděje, obnova a růst, hojnost, plodnost, vytrvalost a láska, je základní barvou přírody. Uzdravuje, regeneruje, přináší klid a pohodu, je štědrá, je posilující a osvěžující. Zelená naznačuje nejvyšší vnitřní klid. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly. Podporuje soustředění. Probouzí chuť do života, ale také chuť k jídlu.

Podporuje soucit, pocit bezpečí, schopnost dávat a přijímat lásku. Pomáhá řešit neshody a spory, uklidňuje cholerické povahy, uvolňuje úzkost a psychické vypětí, posiluje zrak. Rozvíjí kreativitu.

Proto bychom měli co nejčastěji odpočívat v přírodě. Zelenou barvu používáme při rituálech pro její velmi dobrou vázací schopnost, také pro schopnost harmonizace. Při vytváření hojnosti, úspěchu, hledání zaměstnání, odstranění nepříznivé finanční situace, plánování svatby, tvoření úspěšné budoucnosti.

HNĚDÁ – tělo, země, smyslnost, zvířata, projevení

Anděl hnědáZemitá barva, dodává klidnou, stálou energii a stabilitu. Pomáhá k dokončování věcí a úkolů. Odstraňuje strach, projevy náhlé úzkosti a obavy z budoucnosti. Je barvou zdravého rozumu, trpělivosti a spolehlivosti. Připoutává nás k realitě, vliv na rozhodování. Značí moudro přírody, symbolizuje pokušení. Spojujeme především se živlem země,  s uzemněním, navozuje klidné soustředění a vnímavost. Je barvou financí, hmoty, úspěchu v podnikání, zaměstnání a studiu. V magii je symbolem ochrany, pomáhá odhalit faleš a přetvářku.

Je velice hmotná, realistická, může nám být nápomocná, potřebujeme-li sejmout z očí růžové brýle, pokud nedokážeme stát pevně nohama na zemi a stále se jen vznášíme v oblacích, pokud žijeme v iluzích a vše vidíme zkresleně.

ŠEDÁ  – pokora, preciznost, přísnost

Šedá je symbolem nejistoty a opatrnosti. Říká se, že je barvou neviditelnost. Čím je ale světlejší, tím její vibrace slábnou a její energie se posouvá a němí, navozuje rovnováhu. Vzhledem ke svoji „neviditelnosti“ dokáže zachovat tajemství. Světle šedá symbolizuje moudrost. Šedá barva stojí na magickém rozhraní den a noc (bílá a černá), je barvou tajemného mezidobí – svítání a soumraku.

ČERNÁ – zapuzení, magie, tajemství, médium, moudrost, poučení, ochrana

Anděl šedáČerná barva má mnoho odstínů, nic není absolutní, je přece zřejmé, že z chaosu vzniká vše nové, z temnoty a tmy vzniká světlo. Pokud nepochopíme její podstatu, nutí nás skrývat se před pravdou, vyjadřovat bolest a nespokojenost agresivitou. Je spojována s podsvětím. Černá nás nabádá uzavřít minulost, zamyslet se nad vším starým a přijímat nové. Černá barva nám pomáhá neuzavírat se do sebe a neztratit se v neklidném světě. Symbolizuje pevnost, stálost, nekonečno. Černá je barva regenerace a představuje začátky, které přijdou po přirozených koncích v životě. Zahání negativitu, pomáhá léčit staré smutky a umožňuje vám vymanit se z nefungujících či destruktivních vztahů. Černá barva zpomaluje příliš aktivní, přetížený systém. Léčí kostní systém, obzvláště páteř, odstraňuje blokace v dolní části těla a pomáhá překonat trauma a šok. Je užitečná při vysilujících nemocech.

STŘÍBRNÁ  – intuice, nadpřirozené schopnosti, astrální energie, vnímavost, Bohyně

Je symbolem meditace, intuice, rozvíjí jasnozření, cítění a slyšení. Eliminuje negativní síly, podporuje odhodlání, zajištění hojnosti, ochranu před negativní energií, odstranění zla. Je barvou Měsíce, měsíční magie a měsíčních bohyní. Je barvou jasnovidnosti, meditace, telepatie a astrálního cítění.

ZLATÁ – peníze, úspěch, přitahuje bohatství, Bůh

zlatá Zlatá je primární barvou Slunce a neděle. Představuje archetypálního Boha a mužský princip. V dějinách získala spojení s bohatstvím a výhrou.

Zlatá představuje jsoucnost, vyšší a božské síly, intuici, moudrost a pochopení. Má v sobě fluidum k pochopení všeho co je božské, nadsmyslové … Podporuje duchovní energii, intuici, věštění, napojení se na energie vyšších sil, vyšší „JÁ“. Symbolizuje majetek, finance, hmotné zabezpečení, štěstí a úspěch.